Faaliyet Alanlarımız

Gölet, Baraj inÅŸaatları, Kömür üst örtü Dekapaj (hafriyat ), karayolu, Agrega Üretim Tesisleri, Coal Washing Plants (Kömür ZenginleÅŸtirme Tesisleri), Madencilik faaliyetleri, Enerji (Hes) ar-ge çalışmaları.

            Firmamız; Kalker ve Marn’ın Ocaklardan Çıkartılması, Ä°stihracı, Yüklenmesi, Nakliyesi ile Dahili Yükleme ve Nakliyesi iÅŸlerini baÅŸarıyla yapmış, aynı zamanda baÅŸlıca EÜAÅž(Elektrik Üretim A.Åž.), AfÅŸin Elbistan B Termik Santrali, TKÄ° (Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri), ETÄ° Maden Ä°ÅŸletmeleri, YEAÅž(Yeniköy YataÄŸan Elektrik Üretim A.Åž.), YLÄ°(Yeniköy Linyitleri Ä°ÅŸletmesi), GELÄ°(Güney Ege Linyitleri Ä°ÅŸletmesi) gibi birçok kurumda; Lavvar Tesisi(Kömür Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Kurulması ve Kurulan Tesisde Kuruma Ait Kömür’ün Ocaktan çıkarılması, nakliyesi, tesisde yıkanması(ZenginleÅŸtirilmesi) ve çıkan nihai ürünün Termik Santral bunkerine beslenmesi veya iÅŸletmenin gösterdiÄŸi stoÄŸa stoklanması, Dekapaj, Maden Üretim, Maden iÅŸlerini baÅŸarıyla tamamlamıştır.

Firmamız; Hammadde Ocaklarının Ä°ÅŸletmeciliÄŸi–Dahili Yükleme ve Nakliye Ä°ÅŸlerinin Yapılması, TaÅŸ Ocağı Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, Agrega Üretilmesi Ä°le Alakalı Tüm Madenlerin Çıkartılması, Üretilmesi ve Fabrikalarınıza Teslimi, Her Türlü Kömür-Cevher ZenginleÅŸtirme Tesisinin Kurulumu ve Kurulan Tesislerin Çalıştırılması, Dekapaj Faaliyetleri, Her Türlü Madencilik Faaliyetleri iÅŸleriyle iÅŸtigal etmektedir.